Oto jak branża telekomunikacyjna zmienia się na lepsze: Innowacje oraz C\ciekawostki

Redakcja

15 grudnia, 2023
Branża telekomunikacyjna jest jedną z najbardziej dynamicznych i konkurencyjnych na świecie. Pojawienie się urządzeń mobilnych i wszystkiego, co jest podłączone do Internetu, stworzyło nieskończone możliwości rozwoju, ale także postawiło liczne wyzwania przed operatorami, sprzedawcami i dostawcami. Przy tak wielu zmianach zachodzących jednocześnie, łatwo o dezorientację co do kierunku rozwoju branży. Czy przenosimy się do świata 5G? Czy może wciąż czekamy na to, aż 4G się przyjmie? Czy sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość zrewolucjonizują nasze życie? W jaki sposób nowe pasma częstotliwości zmienią nasze doświadczenia w zakresie łączności bezprzewodowej? Czy blockchain zmieni oblicze gry, czy będzie tylko chwilową modą? Ten wpis na blogu odpowie na te i inne pytania, analizując pięć najważniejszych trendów, które będą kształtować przyszłość branży telekomunikacyjnej.

Rozwój usług telekomunikacyjnych

Wzrost usług telekomunikacyjnych jest ściśle związany z rozwojem nowych technologii, takich jak 5G i sztuczna inteligencja. Oczekuje się, że technologie te przesuną punkt ciężkości branży telekomunikacyjnej z tradycyjnych usług głosowych i transmisji danych na nowe możliwości w zakresie Internetu rzeczy (IoT) i Internetu wszystkiego (IoE). Wraz z ewolucją usług telekomunikacyjnych będziemy świadkami pojawienia się nowych propozycji wartości i modeli biznesowych, takich jak network slicing i network as a service. Te nowe modele będą oparte na współdzieleniu zasobów i transformacji cyfrowej. Pojawienie się nowych technologii zwiększy również złożoność świadczenia usług, co oznacza, że operatorzy i dostawcy muszą być przygotowani na zarządzanie zmianami. Sprzedawcy i dostawcy usług muszą być gotowi do przyjęcia nowych standardów, modeli biznesowych i modeli wdrażania, a także nowych architektur usług.

Przyszłość sieci komórkowych

Ponieważ oczekuje się, że 5G przyniesie nowe, zmieniające grę funkcje, planowanie sieci mobilnych stanie się bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Aby rozwiązać te problemy, narzędzia do planowania i optymalizacji sieci muszą zostać zaktualizowane i unowocześnione, aby wspierać ewolucję 5G. Oczekuje się, że nowe narzędzia do planowania i optymalizacji będą zajmować się rosnącą liczbą parametrów sieci i uwzględniać nowe funkcje sieciowe, takie jak cloud-RAN, wirtualne sieci centralne i sieci definiowane programowo. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie widma, planiści będą musieli uwzględnić nowe technologie, takie jak Massive MIMO, oraz nowe modele kanałów, takie jak trójwymiarowy model kanału. Narzędzia do planowania i optymalizacji sieci będą musiały uwzględniać ewolucję usług 5G, takich jak HetNets, i ich wpływ na wydajność sieci.

Niedobór widma sieci: poważny problem dla operatorów

Dostępność widma radiowego stała się głównym problemem dla operatorów. W ostatnich latach popyt na komunikację bezprzewodową przewyższył dostępność widma. Doprowadziło to do spadku inwestycji w infrastrukturę sieciową i pogorszenia jakości sieci. Aby rozwiązać ten problem, branża opracowuje technologie i normy dotyczące wykorzystania nowych pasm widma, takich jak fale milimetrowe, oraz wykorzystania współdzielenia widma i radia kognitywnego. Nowe technologie efektywnie wykorzystujące widmo pomogą rozwiązać problem niedoboru widma, ale będą również wymagały inwestycji w nową infrastrukturę. Oczekuje się, że współdzielenie widma stanie się istotną częścią branży, stając się ważną technologią dla przyszłych sieci 5G. Aby poprawić dostępność widma, organy regulacyjne muszą zmienić swoją politykę i zachęcić do stosowania alternatywnych podejść do współdzielenia widma.

Polecane: